‘Trwy eu llygaid’: profiad rhithwir fel ceisiwr cymorth ar gyfer trais a cham-drin domestig