Defnyddio data amcangyfrif ystumiau ar gyfer nodweddu biofecanyddol mewn asesiad adsefydlu o bell